Logo Gmina Grębków

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kampania przeciwko spalaniu śmieci

/_INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWIE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA NADLIWIECKA .pdf

 

 

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych przez mieszkańców to częsty proceder, który niełatwo wykryć, a z którym Gmina Grębków boryka się od lat.

W związku z tym, że problem istnieje, co potwierdzają liczne kontrole i interwencje w sprawie wylewania nieczystości do rzek, rowów, czy też na pola, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia ze ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości. Należy zaznaczyć, że największym zadaniem w tym zakresie jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia oraz mentalności społeczeństwa, bowiem w wielu przypadkach nie wystarczy tylko kara grzywny w postaci mandatu.

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt

Dlatego należy sobie zdać sprawę, że jeżeli mieszkańcy nie będą dbać o czystość i porządek w miejscu, w którym mieszkają, ani o swoje zdrowie i zdrowie sowich sąsiadów to żadne kary nie pomogą.

Aby walka z procederem nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych nie przypominała "walki z wiatrakami" każdy powinien zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę nie przeszkadza nam wygląd rzek i rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

Poniżej podajemy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Grębków, tj.:

  1. EKO-DAR Dariusz Sasim, Grębków, ul. Wspólna 8, tel. 507-949-458

  2. Kazimierz Gromek, Filipy gm. Wierzbno, tel. 506-115-336

  3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Węgrów, ul. Szamoty 42b,

tel. 25/ 792 30 24

  1. Wywóz Zanieczyszczeń Kanalizacyjnych Kostka Ewa, Stary Dwór 5A gm. Wierzbno, tel. 785-481-368.


 

 

 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Bojmie-Trzcianka-Grębków

 

 

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

/_portals_/grebkow/CKFiles/Obwieszczenie_1.JPG

 

 

 

informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2012r._.pdf

 

informacja_o_osiegnietych_poziomach_recyklingu_w_2013_r_(1)._pdf.pdf

 

informacja_o_firmie,_terminach_oplat,_PSZOK1.pdf

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

opieka.nad bezdomnymi zwierzętami doc

 

 

 

INFORMACJA_o_zużytytym_sprzęcie_elektrycznym_i_elektronicznym[1]1.pdf

 

Ogłoszenie

 

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

wykaz zezwoleń_zakresie_ochrony_przed_bezdomnymi_zwierzętami.doc

UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2014 w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

.treść uchwały.doc

 

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

wzór wniosku.doc

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

 

.OPŁATY ŚRODOWISKOWE BEZ TAJEMNIC .pdf

 

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

wzór wniosku.doc

 

uchwała Nr.XXI.111.2009. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.jpg

załącznk nr 1 do uchwały str,1 .jpg

załącznik nr 1 do uchwały s.2.jpg

załącznik nr 2 do uchwały.jpg

 

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zborników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

wzór wniosku.doc

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grębków

 

wykaz.doc

 

W N I O S E K o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

 

wzór wniosku .doc

 

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.