Logo Gmina Grębków

News

WKU INFORMUJE

07.07.2020

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM OFERUJE:

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/ wstąpieniem w struktury jednostek /instytucji/ wojskowych /za stałe lub czasowo/ proszę o zapoznanie się z Naszą ofertą.

 1. W chwili obecnej każdy obywatel/ka/ może ubiegać się o przyjęcie do:

 1. Zawodowej służby wojskowej.

 2. Służby kandydackiej /szkolnictwo wojskowe/.

 3. Służby w wojskach obrony terytorialnej.

 4. Służby przygotowawczej.

 5. Na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy /od 1-3 miesięcy/.

 1. Oferta dotyczy osób /mężczyzn i kobiet/ którzy:

 1. Posiadają polskie obywatelstwo.

 2. Wiek min. 18 l. max 55 l. w korpusie szeregowych i 63 l. w korpusie podoficerskim i oficerskim.

 3. Dobry stan zdrowia /kat. A/.

 4. Wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne /podstawowe/ a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

 1. WARUNKI REKRUTACJI ORAZ INNE INFORMACJE /oprócz wymienionych w pkt. 2/:

 1. ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA.

 1. posiadanie tytułu żołnierza rezerwy /odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej/;

 2. posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej;

 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;

 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.

 5. Nabór we wszystkich korpusach osobowych /szeregowych, podoficerów i oficerów/ i specjalnościach wojskowych prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.

 6. Uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110,00 zł, kpr. – 4660,00 zł, ppor. 5790,00 zł.

 1. SŁUŻBA KANDYDACKA /SZKOLNICTWO WOJSKOWE/.

UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

 1. nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie.

 2. posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości;

 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;

 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.

 5. Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia /zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. – bezpłatne/. Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200,00 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.

 6. Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

 

 

 1. TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA.

 1. Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się.

 2. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej WOT. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

 3. Żeby zostać „terytorialsem” należy wniosek złożyć w macierzystym WKU a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT /16 – dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8 – dniowe dla żołnierzy rezerwy/. Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.

 4. Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

 5. Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku Mazowieckim lub na stronach internetowych WKU i WOT.

 1. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

 1. jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy” a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej w tym zawodowej i ochotniczej w rezerwie.

 2. szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia /jednostce wojskowej/ trwa ok 3,5 miesiąca /dotyczy korpusu szeregowych/.

 3. najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej.

 4. więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.

 5. uposażenie: 1233,00 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600,00 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

 6. uwaga absolwenci klas wojskowych /certyfikowanych/, dla Was szkolenie rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa tylko ok. miesiąc.

 1. DŁUGOTRWAŁE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY /w trybie ochotniczym/.

 1. Czas trwania ćwiczeń: od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.

 2. Szkolenie jest realizowane w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca a kolejne w następnych miesiącach do końca br.

 3. Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy 4110,00 zł.

Wybierając jedną w ww. przedstawionych ofert należy pamiętać, że bierzesz aktywny udział w systemie obronności RP ale również, że jest to okazja do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności a w dalszej perspektywie może wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia zarabiasz co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, odwiedzając naszą stronę internetową /www.wkuminskmaz.wp.mil.pl/ lub dzwoniąc do Nas na nr telefonów podane na stronie. Od pewnego czasu również jesteśmy na facebooku.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

w Mińsku Mazowieckim

/-/ ppłk Krzysztof GEMZA

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.