Logo Gmina Grębków

News

Informacja

17.10.2022

Wójt Gminy Grębków informuje, iż rolnicy z Gminy Grębków, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

– SUSZA –

mogą składać wnioski o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2022 r.

 

Przydatne informacje związane ze składaniem wniosków:

Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Grębków:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1433022/

Instrukcja składania wniosku:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.


W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku  o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę  po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.


Aplikacja uwzględnia następujące zasady zgłaszania wniosków o oszacowanie strat
spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę oraz wyliczenia w protokole wysokości
spadku dochodów w gospodarstwie rolnym z tego tytułu:


1. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego korzystając z dostępnej państwowej aplikacji
producent rolny:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;
2) w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
3) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014
wypełnia wniosek o oszacowanie strat.
2. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie
upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o
przyznanie płatności bezpośrednich. Dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią
weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w
gospodarstwie rolnym. Dane te będą niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej
i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.
3. Dane dostarczone przez ARiMR, IUNG i IERiGŻ – po odpowiednim zmapowaniu upraw
- pozwolą na określenie obszarów upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalnego
poziomu strat.
4. Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako poszkodowane przez suszę, które nie były zgłoszone do dopłat bezpośrednich (weryfikacja z danymi udostępnionymi przez ) ARiMR oraz uprawy z obszarów nie potwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. (w roku bieżącym monitoring suszy uwzględni dodatkowo dane z systemów radarowych).
5. Aplikacja skoryguje zawyżony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do
poziomu strat określonych przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez
producenta rolnego na poziomie niższym niż dane z IUNG.
6. Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych
uprawach w miarę ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie
będzie możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w
dochodach.
7. Aplikacja zasilona danymi z IERiGŻ o wartości produkcji z jednostki produkcyjnej danej
uprawy oraz sztuki zwierzęcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji
roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo
zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i poniesionych kosztów
w produkcji zwierzęcej. W przypadku strat w dochodach powyżej 30 % średniej z trzech
poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu
zatwierdzenia. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na
podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej.
8. Wojewoda będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę na miejscu 5 % wniosków
wytypowanych losowo przez aplikację w zakresie prawdziwości danych wprowadzanych
przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat, które nie są automatycznie
weryfikowane przez aplikację.
9. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego
powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania
Wniosku o przyznanie pomocy [...] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach
naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.
10. Protokoły nie spełniające wymogu przekroczenia 30 % strat w dochodach
gospodarstwa rolnego będą przez aplikację odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie
odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30 % nie wypełnia
wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

 

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.