Logo Gmina Grębków

CHARAKTERYSTYKA GMINY

 

Gmina Grębków liczy 28 sołectw i 29 miejscowości. Zajmuje obszar około 131 km2, który zamieszkuje 4525 mieszkańców. Siedziba władz Gminy znajduje się w miejscowości Grębków przy ul. Wspólnej 5. 

Gmina Grębków jest typowo wiejską gminą, w której podstawową funkcją działalności mieszkańców jest rolnictwo. Grunty orne na terenie gminy stanowią około 60 %, użytki zielone około 14 %, lasy i grunty leśne około 16 %, a pozostałe grunty tj. wody powierzchniowe, tereny do zainwestowania itp. około 10%. 

Na terenie gminy występuje niski poziom upraw sadowniczych, które zajmują łącznie około 0,4 % w ogólnej strukturze zasiewów. 

Gmina Grębków jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Liw, Wierzbno, Kałuszyn, Kotuń i Mokobody. Przez obszar gminy przepływają rzeki:  Liwiec i Kostrzyń. 

Z Warszawą, obecnym miastem wojewódzkim, gmina ma dobre, odległe o około 66 km połączenie drogowe. Podobnie gmina jest skomunikowana z innymi ośrodkami o znaczeniu ponadlokalnym, jakimi są przede wszystkim dla Grębkowa - miasto Węgrów, odległe o około 17km, oraz mniejszy Kałuszyn - około 10 km, jak również Mińsk Mazowiecki - około 22 km. Dogodne, drogowe połączenie komunikacyjne z tymi ośrodkami ma zwłaszcza centralna część gminy. 

Gmina Grębków w obecnych granicach została utworzona w 1973 r. Powstała ona z połączenia byłych gromadzkich rad - Grębków i Kopcie oraz kilku wiosek z Gromadzkich Rad Narodowych - Wyszków Węgrowski i Bojmie.

Ogólne cechy sieci osadniczej to znaczna liczba miejscowości liczących 150 - 200 mieszkańców. Jedynie trzy miejscowości liczą ponad 300 mieszkańców. Naturalny ośrodek rozwoju gminy stanowią miejscowości Grębków i Kopcie. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski - obszar gminy Grębków leży w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej. W przeważającej części jest to teren równinny, z niewielkimi lokalnymi wzniesieniami o różnych wysokościach względnych ( od 5 do 30 metrów ). 

Układ ten, wraz z formami związanymi z działalnością rzek wyznacza przyrodnicze warunki i kształtuje krajobraz przeważającej części obszaru gminy. Szczególne walory krajobrazowe przedstawia wschodnia i południowo - zachodnia część gminy, na których znajdują się doliny rzeki Kostrzyń z korzystnymi warunkami dla rekreacji i turystyki.

Pod względem budowy geologicznej przeważający obszar gminy ma korzystne warunki dla budownictwa. 

Większość obszaru gminy z wyłączeniem dolin, charakteryzuje się dobrymi glebami, chronionymi przed zmianami użytkowania rolniczego. Lokalnie występują obszary gleb o dość wysokiej zawartości próchnicy stwarzające korzystne warunki dla uprawy roślin o płytkim systemie korzeniowym. Niewielkie są obszary gorszych gleb (klasy V i VI). 

Siedliska podmokłe i bagienne występujące w niewielkich ilościach oznaczają się dużymi walorami widokowymi, ale są trudno dostępne z uwagi na podmokłe podłoże.  

  Na obszarze gminy występują jedynie surowce okruchowe: piaski i żwiry, eksploatowane na potrzeby lokalne. Na istniejących wyrobiskach występują znaczne pokłady piasków wydmowych i żwirów charakteryzujących się dużą zmiennością pod względem uziarnienia i stopnia zanieczyszczenia. 

Konsekwencją wysokich walorów ekologicznych i krajobrazowych niektórych kompleksów leśnych położonych w północno - wschodniej części gminy, jest włączenie ich do programu ochrony przyrody. W sumie 2,5% ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do utworzonego w 1986 r. Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Szczególne walory tego rejonu gminy spowodowały ponadto utworzenie w dolinie rzeki Liwiec, po obu jej stronach - rezerwatu "Dolina Liwiec" na powierzchni 1800 ha, z czego około 25% znajduje się na obszarze gminy Grębków.  

Wójt gminy zaprasza

Bogdan Doliński

Przyjęcia interesantów: wtorek i piątek w godzinach 9:00 - 13:00 w sprawie skarg i wniosków wtorek od godziny 9:00 - do godziny 17:00

Urząd Gminy Grębków

ul.Wspólna 5
07-110 Grębków
tel: 25 793 00 40
e-mail: gmina@grebkow.pl

Godziny otwarcia urzędu: pn-pt. od 8:00 do 16:00

numer konta:  27 9236 0008 0420 0475 2000 0010

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.